Firma Grupa N Sp. z o.o. zajmuje się integracją systemów informatycznych, dysponuje aktualną wiedzą w zakresie sprzętu, oprogramowania, organizacji sieci komputerowych oraz rozwiązań organizacyjnych. Zajmujemy się także opracowaniem i realizacją planów kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw i instytucji.

Doświadczenie, które nabyliśmy dzięki zrealizowanym projektom wykorzystujemy dostosowując ofertę do szybko zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Potrzeby oraz wymagania naszych Klientów traktujemy z najwyższym priorytetem. Wykorzystując światowej klasy technologie oraz systemy informatyczne dostarczamy naszym Klientom wymierne korzyści biznesowe wnosząc wartość dodaną do ich działalności.

Zakończone z sukcesem projekty potwierdzają naszą wysoką jakość oraz troskę o świadczone przez nas usługi. Sygnowane przez nas projekty traktowane są indywidualnie przy jednoczesnym zapewnieniu kompleksowego wsparcia w trakcie, jak i po wdrożeniu.

Swoim klientom proponujemy najskuteczniejsze rozwiązania wspierające zwiększenie wydajności przedsiębiorstw oraz konkurencyjności prowadzonej działalności dzięki optymalizacji kosztów, podniesieniu efektywności, usprawnieniu dostępu do informacji i poprawie komunikacji. Nasza działalność skupia się min.: na integracji systemów informatycznych, kompleksowej obsłudze informatycznej, oferowaniu systemów zarządzania wiedzą, integrowaniu usług sieciowych.